De Algemene bondsvergadering zal worden gehouden op dinsdag 9 juni 2015