Contributie en boetelijst 2016-2017 is op de site geplaatst.